vrijdag 28 september 2012

Nederlanders zijn cultuurbarbaren

Wanneer je een willekeurige doorsnee Nederlander vraagt: "hoeveel wil je bezuinigen op Cultuur" is het antwoord: "een miljardtriljard, wat die kunstemakers maken kan mijn zoontje/dochtertje van vier ook" Jaja.......


De werkelijkheid is een compleet andere, prima na te lezen in een stuk van Carla Wijnmaalen op haar blog Liberale Media:


....naar cultuur gaat momenteel 2,6 miljard. Cultuur kost per burger € 156 per jaar, dit is per maand € 13.

Waaruit blijkt dat de gemiddelde Nederlander niet kan rekenen, omdat men denkt dat er twintig miljard op cultuur en ontwikkelingssamenwerking kan worden bezuinigd. Leve de som van het  populisme met veel holle kreten en geen rekenvoorbeelden.

Waar de gemiddelde Nederlander met een door het populisme vergiftigde geest aan voorbij gaat is het volgende:

Cultuur en kunst , net als elke andere menselijke ervaring, is meer dan alleen het weergeven van de gedachte van de kunstenaar. Het is ook bedoeld om de nationale identiteit van dat moment weer te geven en is er om een historische erfenis te bewaren. Kunst is representatief voor alles wat mooi, betekenisvol en authentiek is van een natie. Van mensen, van leven. Voor diegenen die dat niet in de gaten hebben resten alleen beeldenstormen, en boekverbrandingen, en berufsverboten.

Identiteit en beschaving hangen af van een maatschappij die bereid is om kunstenaars de ruimte te geven dingen te maken die in eerste instantie misschien niet het algemeen belang dienen, maar die het wel in zich kan hebben latere generaties te inspireren tot grote daden. Het maken van kunst is niet allen het proces van de fysieke creatie maar ook van het creatieve denken. 

Hoe belangrijk cultuur voor de samenleving is komt het best tot zijn recht met een citaat van Goethe:
Hatred is something peculiar. You will always find it strongest and most violent where there is the lowest degree of culture

Hoe waar....