dinsdag 25 september 2012

Klaas Dijkhoff versus de OIC, EU en Arabische Liga

Hulde voor VVD'er Klaas Dijkhoff die de strijd tegen inperking van vrijheid van meningsuiting aangaat.

De Arabische liga, het OIC en de EU schijnen een voorstel voor te bereiden waarin Godslastering strafbaar wordt gesteld, dit met uiteindelijk doel om de profeet en Allah te beschermen.
klaas Dijkhof wil van de minister van Buitenlandse Zaken graag weten of dit komende verbod inderdaad waar is en - belangrijker - hoe de EU en de VN, die namens Nederland spreken, in de toekomst de vrijheid van meningsuiting veilig stellen.

Een terechte vraag van de VVD'er Klaas Dijkhoff. Bij het laatste incident over de profeet en zijn ondeugden wisten de EU en de VN op een uitstekende manier de makers van de film te veroordelen en te spreken over het opruiende karakter daarvan, maar weigerden de vrijheid van meningsuiting te beschermen. 

Daar de Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal afwezig was werd het antwoord door de staatssecretaris Ben Knapen gegeven. 

Het antwoord op de vraag door Knapen over de prioriteit van vrijheid van meningsuiting bij het antwoord van voorzitter van het Europees Parlement Schulz en de hoge commissaris voor Buitenlandse Zaken Ashton was een ietwat vreemd antwoord. Knapen wrong zich in bochten om de context van de omstandigheden waarin de rellen plaatsvonden in ogenschouw te nemen.

Klaas Dijkhoff serveerde dat bochtenwringen terecht af en vroeg de staatssecretaris actie te ondernemen richting EU en VN om ervoor zorg te dragen dat de vrijheid van meningsuiting een eerste prioriteit blijft.
Een verbod op Godslastering is een ergerlijk verbod, iedereen moet het recht hebben zich te kunnen en durven uiten zonder in haat te vervallen. 

Hulde dus voor Klaas Dijkhoff die met de juiste vragen in de juiste context de juiste snaar weet te raken over de vrijheid van meningsuiting.