zaterdag 22 september 2012

Job Cohen heeft toch gewoon gelijk?

Opschudding in VVD-land over een uitspraak van Job Cohen dat de VVD de PvdA harder nodig heeft dan andersom in deze formatie. Waarom deze uitspraak commotie oproept is mij niet helemaal duidelijk, daar Job Cohen de facto gewoon gelijk heeft.


De VVD kan eenvoudig weg niet over rechts formeren. De PvdA daarentegen heeft meer speelruimte op links. Ergo de VVD heeft de PvdA dus harder nodig dan andersom.


Of een formatie over links een makkelijke is, is een tweede. Een kabinet met PvdA, D66, SP en CDA is waarschijnlijk geen lang leven beschoren. Vier partijen die het fundamenteel met elkaar oneens zijn, dat is minder het geval met PvdA en VVD waar te praten is over broodnodige hervormingen om Nederland uit de crisis te loodsen.

De PvdA heeft deze formatieronde meer troeven in handen dan de VVD. De vraag is, of de PvdA een andere coalitie dan Paars min wel ziet zitten.  In een tweepartijencoalitie kan de PvdA meer gezicht tonen dan in een verwaterde meerpartijencoalitie. 

Cohen geeft zelf ook aan, dat een coalitie tussen PvdA en VVD zijn voorkeur heeft, maar dat maakt zijn eerdere opmerking niet minder waar. De VVD kan alleen met de PvdA een voor de VVD geloofwaardige coalitie bouwen. Andere alternatieven zijn er voor de VVD niet.