maandag 24 september 2012

Grenzen financiële wetten? Waarom?

Nu.nl meldt dat de PvdA en de VVD maandag discussiëren over de grenzen die gesteld kunnen worden aan financiële wetten. Ik vraag mij in alle eerlijkheid af, waarom zo een discussie nodig is. De grote financiële en vele kleinere hebben aangetoond er niet te zijn voor het welzijn van de klant, maar alleen voor eigen hebzucht. Hebzucht in het kwadraat om precies te zijn. 


 Financiële instellingen hebben geopereerd als criminele organisaties zonder verantwoordelijkheid daarvoor te nemen of te dragen. Deze financiële criminele organisaties moeten derhalve ook behandeld worden als criminele organisaties en onder curatele worden gesteld totdat deze financiële crimi's zich aantoonbaar en bewijsbaar gerehabiliteerd hebben.

Het CDA-Kamerlid Eddy van Hijum komt met een eerste goede stap de financiële instanties in te binden.  Van Hijum wil dat er een tuchtcollege wordt ingesteld voor de financiële sector. Dit tuchtcollege moet overtredende bankiers straffen wanneer zij zich niet aan de bankierseed houden. 

De PvdA'er Nijboer ziet liever dat een overtreding van de bankierseed privaatrechterlijk, of strafrechtelijke consequenties heeft. 

Ik zie liever een combinatie van beide: name them and shame them, bij overtreding van de eed wordt de bankvergunning ingetrokken en worden de overtreders gestraft onder het strafrecht en uitgekleed door de slachtoffers onder het privaatrecht. 

De banken en meerdere financiële instellingen moeten er weer terug naar de basis, dat is de financiële dienstverlening naar de klant, niet de grenzeloze hebzucht waarin het nu vervallen is. 

Regel- en wetgeving is dan, helaas, de enige weg hen te dwingen zich aan de morele spelregels te houden.

De consequenties van het ontbreken van die regels zijn helaas bekend met alle gevolgen van de huidige crisis van dien.