zaterdag 29 september 2012

De baarmoeder als wapen

De baarmoeder is een massavernietigingswapen volgens domrechts? Huh? hoor ik u denken. Echt waar, volgens de jongens en meisjes van, in dit geval de BNP, maken moslims misbruik van de baarmoeder door meer kinderen dan niet moslims te baren om met baby's de niet-moslims te "verdringen".


 Dat moslims van nature grote families hebben en familietradities hoog en in ere houden is aan domrechts niet besteed. Westerse families zijn structureel kleiner geworden door secularisering, individualisering en materialistisch denken. De ontwikkeling van het eigen ik, dat drie keer per jaar op vakantie moet zeg maar, of, die carrière gaat voor alles inclusief mijn gezin. Moslims en andere  minderheden hechten minder aan het materialisme en meer aan het spirituele, aan samenzijn en aan tradities, dit fundamenteel andere denken ligt aan de basis van de grotere gezinnen en niet de alu-samenzwerings-hoedjes-theorie van dom rechts.

Grote islamitische gezinnen worden dus beschouwd als "islamisering"  De kromheid in dat denken is zo groot dat het nauwelijks te bevatten is.   Stel, met de nadruk op stel dat domrechts gelijk heeft. Dan zegt dat alles over de offers die moslims willen maken en waar in het Westen niet wil meegaan om hun luxe leventje vooral niet op te hoeven geven. Dat zou dus inhouden dat moslims moreel en fysiek sterker zijn dan westerlingen. Superieur zeg maar. Is dat wat domrechts duidelijk wil maken? Dat de moslims superieur zijn niet moslims, omdat zij offers durven brengen die het westen niet meer voor mogelijk houdt. Een interessante these wat niet de bedoeling van domrechts kan zijn.