woensdag 22 augustus 2012

Economie dus niet kapot bezuinigd


De socialistische partijen SP, PvdA en PVV houden bij hoog en bij laag vol dat Rutte de economie "kapot bezuinigd" Klinkt prettig voor de achterban, maar is dus niet waar. Het begrotingstekort wordt in 2013 op 2,7% geraamd, het is nog steeds een tekort en geen overschot, dus reden tot teveel juichen is dan ook niet op zijn plaats, maar kapot bezuinigen kan naar het rijk der fabelen worden verwezen.
De stijgende werkloosheid blijft een nagel in de doodskist van Rutte, die plechtig beloofde meer banen te scheppen toen hij in 2010 aantrad. 


Het CPB schrijft het volgende:
Het geraamde tekort (EMU-saldo) in 2013 is 2,7 procent bbp en valt daarmee gunstiger uit dan de 2,9 procent die in juni werd voorzien. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn hogere ZVW-premie-inkomsten en de doorwerking van de opwaartse bijstelling van het EMU-saldo van de lokale overheden in 2011. Hier tegenover staan lagere gasbaten door de lagere olieprijs. De werkloosheid loopt in 2013 waarschijnlijk op naar een jaargemiddelde van bijna 6 procent, ofwel 515.000 personen.

Zes procent van de beroepsbevolking. Ieder kabinet dat na 12 september zal aantreden zal het terugdringen van de werkloosheid als eerste prioriteit in het vaandel hebben staan.
Ik blijf erbij dat een breed centrumkabinet van PvdA, VVD, D66 en CDA Nederland weer vlot kan trekken. De combinatie van bestuurlijke vernieuwing van D66, de idee├źn over de bouwnijverheid van de PvdA, de vermindering van regelgeving door de VVD en het koopmanschap het CDA kan tot de creatie leiden van een de meest radicale naoorlogse kabinetten die Nederland gezien heeft. 

Hervormingen in combinatie met een deltaplan voor de Nederlandse economie.  Het kan allemaal. Er zijn analisten die beweren dat een centrumkabinet een roem- en kleurloze dood zal sterven, ik deel die mening niet, mits de politieke leiders van de genoemde partijen het lef hebben beslissingen te durven nemen die de partijpolitiek ver zal overstijgen. Het is tijd voor leiders met visie in Nederland. Leiders met een sociale ondernemersgeest die verantwoorde risico's durven nemen zelfs als die impopulair blijken bij het electoraat. 

Dood aan het populisme, leve het realisme.