donderdag 23 augustus 2012

Bezuinig niet op ontwikkelingshulp, snij in de ontwikkelingshulpindustrie


Eigen crisis eerst, dat is voor veel mensen hun credo wanneer het aankomt op de verdeling van geld. De eigen auto, vakantie en die nieuwe kledinglijn is belangrijker dan een stervend kind ergens in Afrika, of schoon water in een achtergebleven gebied in Azië. Die gasten moeten het zelf maar oplossen tot het is een corrupt zooitje in die landen zijn veelgehoorde kreten van de "inlevende" medemens.  Tweeënvijftig procent van de Nederlanders vindt dat op ontwikkelingshulp bezuinigd mag worden. In 2010 was dat nog zevenenvijftig procent.


Stel dat je stopt met het verstrekken van hulp en de bedreigde medemens komt massaal naar het rijkere Europa, dan zijn de tegenstanders van ontwikkelingshulp dezelfde die hard schreeuwen over massa-immigratie en iets over het inpikken van banen, de laatste kreet is van alle tijden, niet bewezen, maar klinkt lekker en voordat je het weet verschijnt er weer een zwartboek dat de onderbuikgevoelens perfect weet te bespelen. 

Ontwikkelingshulp is niet alleen humaan, het is tevens een noodzaak. Waar naar gekeken dient te worden is, hoe ontwikkelingshulp in te zetten, hoe het te vertalen naar daadwerkelijke hulp waar het nodig is en niet naar kantoren en organisaties van de ontwikkelingshulpindustrie die een groot deel van de hulp opstrijken voor eigen gebruik om zichzelf in stand te houden en zo te lobbyen voor meer geld.
Directe hulp dus, met als doel de ontvangers van de hulp zelfstandig te maken en niet, zoals nu het geval is, hulpbehoevend.

Er zijn kleinschalige projecten die de zelfredzaamheid propageren en uitvoeren. Voorbeelden zijn een Israëlisch watermanagement project en mijn persoonlijke favoriet: de bamboefiets.

Twee projecten die aantonen dat ontwikkelingshulp ontwikkelingssamenwerking wordt. Geen dure bestuurslagen, geen oeverloze vergaderingen, maar directe hulp die twee kanten opwerkt met als resultaat zelfstandigen die eerst hulpbehoevend waren. Win/win in mijn boek.